بیل بکهو

بیل بکهو بیل بکهو وسیله‌ ای است به این صورت که یک حفرکننده هیدرولیکی در پشت یک تراکتور و یا یک ماشین سوار می‌شود و باکت آن به بازویی ق...

ادامه مطلب