آدرس : تهران خیابان قزوین ابتدای خیابان مخصوص پلاک 28     کد پستی :1333915531

تلفن تماس : 55405276-55422687

موبايل : 09125240223-09121044288

فكس : 89780737

info@yadakallis.com